Forsiden

På dette nettstedet finner du videofortellinger om bygningene, menneskene som arbeidet i dem og den medisinske utviklingen i helseinstitusjonene som er avbildet. Søkefunksjonen kan brukes både for personer og nøkkelord.

Gaustad sykehus

Dikemark sykehus Ullevål sykehus Aker sykehus
Dr. Lærums medisinske
samlinger på Voss
Radiumhospitalet Rikshospitalet