Utvikling av anestesi og kirurgi for levertransplantasjon i en grisemodell

Tittel

Utvikling av anestesi og kirurgi for levertransplantasjon i en grisemodell

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Andreas Skulberg, Gunnar Schistad

Omtalte personer

Snorre Aune, Andreas Skulberg, Gunnar Schistad

År opptak

2913

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Anestesilegen Andreas Skulberg og kirurgen Gunnar Schistad forteller om hvordan de og Snorre Aune utviklet teknikk for levertransplantasjon i grisemodeller. Tid 4,3 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

levertransplantasjon, anestesi, kirurgisk teknikk, blodtransfusjon, Andreas Skulberg, Gunnar Schistad, Snorre Aune