Forberedelsen til levertransplantasjon i Norge og de første på menneske

Tittel

Forberedelsen til levertransplantasjon i Norge og de første på menneske

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Mons Lie

Omtalte personer

Snorre Aune, Gunnar Schistad, Audun Flatmark

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Kirurgen Mons Lie forteller om forberedelsen til levertransplantasjon i Norge. I 1968 samarbeidet Rikshospitalet og Ullevål om dette og trente på griser vekselvis på de to sykehusene. Første levertransplantasjon på Ullevål ble gjort i 1969. Men før det hadde man brukt metodikken på en som hadde sviktende leverfunksjon ved å la blodet fra pasienten gå gjennom en isolert griselever for rensning. Det fungerte for en kort tid, men så døde pasienten pga blødning

Sykehus

Ullevål sykehus, Rikshospitalet

Stikkord

human levertransplantasjon, Rikshospitalet, Ullevål, immundemping, Snorre Aune, Gunnar Schistad, Audun Flatmark