Terror i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011- Refleksjoner rundt hendelsen

Tittel

Terror i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011- Refleksjoner rundt hendelsen

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Christina Gaarder, Pål Aksel Næss

År opptak

2016

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Avdelingsleder Christina Gaarder og overlege Pål Aksel Ness som henholdsvis koordinerte behandlingen og styrte triage (hurtigdiagnostisering) av pasientene i Akuttmottaket reflekterer sammen med pensjonert kirurg Rolf Kåresen over det som skjedde denne dagen. De forteller om et personell som taklet situasjonen god også mentalt, fordi de var så konsentrert om oppgaven med å redde liv. Alle fikk tilbud om psykososial oppfølgning. De diskutere også logistikken og beskriver hvordan man satte opp eget behandligsteam for hver kritisk skadd pasient som kom inn. Man er drøfter behovet for kirurger som er spesialisert i traumekirurgi pga den økende subspesialisering. Det reflekteres over mediedekning og mediepress. Det var ikke uakseptabelt antagelig fordi man hold regelmessige pressekonferanser hvor de to faglig ansvarlige ga ut den informasjon de mente var riktig i godt samarbeid med informasjonsavdelingen på sykehuset. Til slutt snakker man om hvilke krav man må sette til det sykehuset som kal ha Traumesenteret når det skal bygges et nytt Oslo universitetssykehus. Det viktigste er at det har tilstrekkelig stort volum av vanlig akutt medisin og kirurgi til at det personalet som skal ta hånd om de store krisene, har tilstrekkelig volum til å opprettholde sine ferdigheter og for også ha rimelig beskjeftigelse. Tid: 34 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

traumemottak, traumeteam, terror, media, psykososialt tem, Traumesenter, Nytt Oslo universitetssykehus, Christine Gaarder, Pål Aksel Ness