Dikemark før andre verdenskrig og etablering av Dikemark sykehus museum

Tittel

Dikemark før andre verdenskrig og etablering av Dikemark sykehus museum

Tema

Video

Intervjuer

Wenche Norset Iversen

Forteller

Ellinor Hoff Lia

Omtalte personer

Ellinor Hoff Lia, Wenche Norset Iversen

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Over 90 år gammel forteller Ellinor Hoff Lia om Dikemark sykehus før andre verdens krig. Hun abeidet der som sykepleier, og beskriver forholdne både for pasienter og ansatte på den tiden og effekten av at de etter hvert fikk effektive medikamenter. Tid: 27,5 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, premedikamentell psykiatri, museum etablering, Ellinor Hoff Lia, Wenche Norset Iversen