Om kvinneavdelingen på Dikemark på 1960 tallet og utvikling av arbeidstrening

Tittel

Om kvinneavdelingen på Dikemark på 1960 tallet og utvikling av arbeidstrening

Video

Intervjuer

Kjell Martin Moksnes

Forteller

Jon Ruud

Omtalte personer

Harald Frøshaug. Finn Stenstad, Jon Gangås, Kjell Noreik, Anna Bool, Vigdis Løyning

År opptak

2019

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiateren Jon Ruud forteller om kvinneavdelingen på Dikemark, Granlis opplegg for arbeidsterapi på midten av 1960-tallet. De hadde som målsetning å trene pasientene opp slik at de kunne skrives ut og komme i arbeid. Dette ble muliggjort ved de nye medikamentene som kom på slutten v 1950-tallet. Det ble også etablert et ettervern som førte til 2/3 kom ut i arbeid eller skole. Risiko for å bli varig uføre hang direkte sammen med hvor lenge de var i sykehuset ved første opphold

Sykehus

Dikemark

Stikkord

arbeidstrening, Dikemark, psykiatri, attføring, miljøterapi, ettervern, Harald Frøshaug. Finn Stenstad, Jon Gangås, Kjell Noreik, Anna Bool, Vigdis Løyning, Kjell Marin Moksnes, Jon Ruud