Otto Stenfeldt Foss forteller om Dikemark på begynnelsen av 1960-tallet og om de positive endinger nye medikamenter mot psykoser hadde for behandlingen

Tittel

Otto Stenfeldt Foss forteller om Dikemark på begynnelsen av 1960-tallet og om de positive endinger nye medikamenter mot psykoser hadde for behandlingen

Video

Intervjuer

Tore Gude

Forteller

Otto Steenfeldt Foss

Omtalte personer

Arne Sande

År opptak

2019

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiateren Otto Stenfeldt Foss forteller om Dikemark på begynnelsen av 1960-tallet. Man hadde fått nye medikamentene for å behandle psykoser på midten av 1950-tallet som gjorde det mulig å rehabilitere endel av pasienter til utskrivning til jobb og skole. Man hadde også regelmessig tilsyn med kronikerene i privat pleie og pleihejem og overførte de man mente det var mulig å hjelpe til avdeling 3 hvor Stenfelst Foss jobbet. Han beskriver den entusiasme og idealisme som preget Dikamark på den tiden.

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, psykofarmaka, privat pleie, ettervern, ettervernshjem, vernet industri, Otto Stenfeldt Foss, Tore Gude, Arne Sande