Harald Bruun forteller om etableringen av avdeling 3 på Dikemark i 1963 og hvordan rehabilitering og ettervern ble utviklet

Tittel

Harald Bruun forteller om etableringen av avdeling 3 på Dikemark i 1963 og hvordan rehabilitering og ettervern ble utviklet

Video

Intervjuer

Kjell Martin Moksnes

Forteller

Harald Bruun

Omtalte personer

Arne Sandbu, Aksel Hirsch

År opptak

2019

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiateren Harald Bruun forteller om etableringen av avdeling 3 ble etablert i nybygg i 1963 og hvordan den fungerte som et slags sentralsykehus for tilsyn med og etterhvert tømming av mellom 25 og 30 sykehjem og langt flere private hjem som var tilholdssted for mer enn 1200 kronisk psykotisk syke pasienter på det meste. Forteller også om samarbeid med Sanitetsforeningen om bygging av ettervernshjem Bøkeli bolighus med 63 en og toroms leiligheter. Man ble behandlet, vurdert og, arbeidstrent på 3 avdeling og så kunne de gå videre til ettervernshjem før man i siste omgang kunne få leilighet i hybelbygget. Få ble sendt

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, psykose, sykehjem, ettervern, rehabilitering, Sanitetsforeningen, Bøkeli, attføringsbedrifter, Arne Sandbu, Aksel Hirsch,, Harald Bruun, Kjell Martin Moksnes