Dikemark under andre verdenskrig- krav om autanasi av pasientene

Tittel

Dikemark under andre verdenskrig- krav om autanasi av pasientene

Video

Forteller

Bjørn Gunby

Omtalte personer

Leiv Gjessing, Nils Johannesen

År opptak

2019

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Bjørn Gunby forteller om Dikemark under andre verdenskrig. Overlege Leiv Gjessing ble utsatt for for å gjøre autanasi (drepe) de kronisk syke pasientene fordi tyskerne ville ha bygningene til kaserner for sine soldater. Det var også en gjemt bort en meget verdifull malerisamlig bl.a. av Munch i en av bygningen. Denne ble risikoutsatt da tyskerne begynte å lagre ammunisjon i nabobygget og måtte flyttes

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, autanasi, andre verdenskrig, Leiv Gjessing, Nils Johannesen