Dikemark under andre verdenskrig-beredskap og utbrudd av munn- og klovsyke i husdyrbesetning

Tittel

Dikemark under andre verdenskrig-beredskap og utbrudd av munn- og klovsyke i husdyrbesetning

Video

Forteller

Bjørn Gunby

Omtalte personer

Forvalter Poulsson, Leiv Gjessing

År opptak

2019

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiater Bjørn Gunby forteller om beredskapsforberedelse i starten av krigene. Han beskriver også den store nedslaktingen av Dikemarks husdyrbesetning pga munn og klovsyke. 65 kyr og okser ble slaktet 13. desember 1940 og begravet i en 150 m lang grøft. Han beretter også om konflikt med nasister blant de ansatte for førte til at overlege Gjessing ble arrestert og ført til Møllergt 19 i Oslo i en ukes tid. Konflikten dreide seg om en låst port. Overføring av psykiatriske pasienter fra andre sykehus i landet omtales også

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, beredskap, nasister, pasientoverføring, Forvalter Poulsson, Leiv Gjessing