Starten og utviklingen av nyre- og bukspyttkjertel transplantasjon på Rikshospitalet

Tittel

Starten og utviklingen av nyre- og bukspyttkjertel transplantasjon på Rikshospitalet

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Arnt Jakobsen

Omtalte personer

Audun Flatmark, Inge Brekke, Leif Efskin, Thomas Startzel

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Kirurgen Arnt Jakobsen forteller om utvikling av transplantasjon av nyre og litt om bukspyttkjertel transplantasjon i Norge. Leif Efskin gjorde den første i 1956. Men aktiviteten skjøt først fart da man fikk transplantasjonsloven i 1973 og moderne immunhemmende medikamenter. Han forteller også om Inge Brekke som var kirurgen som først og fremst stod for utvikling av bukspyttkjerteltransplantasjon. Intervjuet omhandler også de internasjonale samarbeidorganisasjonene Eurotransplant og Scandiatransplant Tid: 25 minutter

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

kirurgi, nyretransplantasjon, buksyttkjerteltransplantasjon, Rikshopitalet, Eurotransplant, Scandiatransplant, transplantasjonslov, cyclosporin, levende donor, Audun Flatmark, Inge Brekke, Leif Efskin, Thomas Startzel, Arnt Jakobsen