Hjertetransplantasjonene på Rikshospitalet- En fremtid med organer fra andre dyrearter og mekaniske pumper?

Tittel

Hjertetransplantasjonene på Rikshospitalet- En fremtid med organer fra andre dyrearter og mekaniske pumper?

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Odd Geiran

Omtalte personer

Odd Geiran

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i kirurgi Odd Geiran forteller om utviklingen av hjertetransplantasjon som også etterhvert ble utvidet med kombinert hjerte-lungetransplantasjon. De siste er få, mens hjertetransplantasjon har stabilisert seg på 30-40 i året. Han sier også litt om problemene med mekaniske hjerter og transplantasjon av dyreorgan. Tid: 7,5 minutter

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

hjertetransplantasjon, xenotransplantasjon, dyreorganer, mekaniske hjertepumper, kirurgi, Rikshospitalet, Odd Geiran