Historien om levertransplantasjon i Norge fortalt av Anstein Bergan

Tittel

Historien om levertransplantasjon i Norge fortalt av Anstein Bergan

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Anstein Bergan

Omtalte personer

Thomas Starzl, Roy Calne, Leif Efskin, Audun Flatmark, Gunnar Sødal, Snorre Aune, Anstein Bergan

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i kirurgi, Anstein Bergan som var en av de tre kirurgene som stod for de første vellykkede levertransplantasjoner i Norge i 1983, forteller. Hovedpersonen var Leif Efskin, men også Gunnar Sødal bidro vesentlig. Efskin hadde rundt 1970 gjort forsøk med levertransplantasjon både sammen med og uavhengig av professor Snorre Aune på Ullevål. De mislykkedes pga manglene medikament til immunsuppresjon. Den historien er fortalt i egne opptak. Bergan forteller også litt om hvilke arbeidsbelastninger man hadde. Han mener at man med dagens byråkrati vill hatt vanskeligheter med å komme i gang. Tid. 13 minutter

Sykehus

Rikshopitalet

Stikkord

Levertransplantasjon, kirurgi, Rikshospitalet, Thomas Starzl, Roy Calne, Leif Efskin, Audun Flatmark, Gunnar Sødal, Snorre Aune, Anstein Bergan