De første hjertetransplantasjonene på Rikshospitalet- Gjennomføringen av første transplantasjon

Tittel

De første hjertetransplantasjonene på Rikshospitalet- Gjennomføringen av første transplantasjon

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Odd Geiran

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i kirurgi Odd Geiran ble som reservelege på Rikshospitalets kirurgiske avdeling A sammen med Harald Lindberg plukket ut til teamet som gjorde den første hjertetransplantasjonen i Norden natten til 7. november 1983. Hovedoperatør var Tor Frøysaker. Geiran forteller i dette opptaket om hvordan teamet forberedte seg. Det ble kun gjort to-tre forsøk på griser og man øvde uttak av hjerte på pasienter som skulle være nyredonorer. Operasjonen gikk svært bra og pasienten levde fortsatt da dette opptaket ble gjort i 2014. Han reflektere over prioriteringer og gevinster ved denne avaserte kirurgi. Forteller også litt om Tor Frøysakers personlighet og om det «kirurgiske gemytt» person. Tid: 8,5 minutter

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

hjertetransplantasjon, kirurgi, Rikshospitalet, Odd Geiran, Harald Lindberg, Tor Frøysaker, Einfinn Åmholen, Haakon Aune, Eivind Øwrum