Utviklingen av molekylær brystkreftforskning i Oslo

Tittel

Utviklingen av molekylær brystkreftforskning i Oslo

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Anne-Lise Børresen-Dale

Omtalte personer

Anne-Lise Børresen-Dale, Rolf Kåresen, Per Øystein Lønning, Chuc Perou, David Botstein

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Utviklingen av forskning på kreftgenetikk på molekylært nivå fra midt på 1970-tallet frem til 2018. En beskrivelse av det molekylærbiologiske maskineriet i cellene og hvordan defekter i dette fører til kreft. I dette tilfelle spesielt brystkreft. Pasientens oppfatning av verdien av å delta i forskning. Tanker om persontilpasset medisin. Problemer personvernet skaper for denne typen forskning. Tid: 28,33 minutter

Sykehus

Radiumhospitalet

Stikkord

Radiumhospitalet, brystkreft, molekylærbiologi, dna, rna, arvelig sykdom, mikromatriser, Anne-Lise Børresen-Dale, Rolf Kåresen, Per Øystein Lønning, Chuc Perou, David Botstein