Legeutdanning på 1950-tallet

Tittel

Legeutdanning på 1950-tallet

Video

Forteller

Randi Nordhagen

Omtalte personer

Rannveig Nordhagen, Alf Brodal, Jan Janssen, Paul Trane Cappelen, Emil Mohr, Ragnar Nesbakken, Kåre Norum, Otto Mollestad, Leif Kreyberg,

År opptak

2016

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Rannveig Nordhagen forteller om sin tid som medisinerstudent ved universitetet i Oslo på 1950 tallet. Oslo var på den tiden det enste universitet i Norge som hadde medisinerutdanningen. Først hadde man 2 eller 2,5 år med ikke kliniske fag. Deretter ble kullet delt i to og ble ferdige leger etter henholdsvis 6 eller 6,5 år. Hennes kull var det første som fikk klinisk undervisning i Bergen. I 1954 fikk de for første gang beviset for røykingens farer fra professor Leif Kreyberg. På den tiden røykte tre av fire leger. Hun beskriver også utenomfaglig aktiviteter. Tid: 26 minutter

Sykehus

Rikshopitalet

Stikkord

medisinerstudium, imatrikulering, anatomi, biokjemi, fysiologi, auditorium 13, 1. avdeling, 2. avdeling, 3. avdeling, medisinerforening, doktormiddag, Rannveig Nordhagen, Alf Brodal, Jan Janssen, Paul Trane Cappelen, Emil Mohr, Ragnar Nesbakken, Kåre Norum, Otto Mollestad, Leif Kreyberg,