Militærhospitalet som ble til Rikshospitalet

Tittel

Militærhospitalet som ble til Rikshospitalet

Video

Forteller

Stein A Evensen

Omtalte personer

Nils Berner Sørensen, Magnus Andreas Thulstrup, Søren Bloch Sørensen, Fredrik Holst, Christian Grosch

År opptak

2017

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i medisin Stein A. Evensen forteller om Rikshospitalets bygningshistorie fra Militærhospitalet fra 1807 ble omdannet til Rikshospitalet i 1926 til det ble nedlagt og flyttet til Pilestredet i1883. Videre om de andre sykehusene i byen, Kristiania sivile sykehus, Akershus amtsykehus for Radesyke. Han forteller også om de sosiale forskjeller i samfunnet den gang og den betydning det hadde for hvordan sykdom ble behandlet. Medisinerutdanning omtales også Tid: 18 minutter

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

Rikshospitalet, Militærhospitalet, Kristiania sivile sykehus, Akershus amtsykehus for Radesyke, Fødselsstiftelsen, sundhetscollegiet, medisinerutdannelse, stein a. evensen