Forberedelsene til Norges første levertransplantasjon på Ullevål sykehus i 1971

Tittel

Forberedelsene til Norges første levertransplantasjon på Ullevål sykehus i 1971

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Snorre Aune

Omtalte personer

Snorre Aune, Gunnar Schistad, Anreas Skulberg, Morten Ræder, Mons Lie, Rolf Kåresen, Thomas Starzl, Christian Brusgaard

År opptak

2013

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Professor i kirurgi Snorre Aune, som gjorde den første levertransplantasjon i Norden på Ullevål sykehus i 1971, forteller om forberedelsene. De hadde først en lang treningsperiode på dyremodeller. De startet i samarbeid med Rikshospitalet på hund. Men flyttet så aktiviteten til Institutt for eksperimentell forskning på Ullevål og brukte der gris. Tid 10,4 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

levertransplantasjon, gris, hund, Institutt for eksperimentell forskning, Rikshospitalet, Snorre Aune, Gunnar Schistad, Andreas Skulberg, Morten Ræder, Mons Lie, Rolf Kåresen, Thomas Starzl, Christian Brusgaard