Historien til Søsterhjemmet på Ullevål sykehus

Tittel

Historien til Søsterhjemmet på Ullevål sykehus

Video

Forteller

Mimi Øverli

Omtalte personer

Marianne Nærup, Victor Nordan, Mimi Øverli

År opptak

2013

Fotograf

Kåre Eide

Sykehus

Ullevl sykehus

Stikkord

Søsterhjemmet, Kristiania bystyre, sykepleiebolig, husmor, Marianne Nærup, Victor Nordan, Mimi Øverli