Hvorfor fortsatte man ikke med levertransplantasjon på Ullevål sykehus? Snorre Aunes versjon

Tittel

Hvorfor fortsatte man ikke med levertransplantasjon på Ullevål sykehus? Snorre Aunes versjon

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Snorre Aune

Omtalte personer

Snorre Aune

År opptak

2013

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

I dette opptaket reflekterer professor Snorre Aune som gjorde den første hunmane levertransplantasjon i Norden, over hvor det ble med de tre første. Konklusjonen er at han rett og slett var for tidlig ute.. Tid 1,5 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

kirurgi, levertranspalantasjon, dødsårsak