Paranoia querulans - en vanskelig diagnose

Tittel

Paranoia querulans - en vanskelig diagnose

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Torbjørn Vatnaland

Omtalte personer

Nils Retterstøl, Arnold Juklerød, Ørnulv Ødegaard

År opptak

2016

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiateren Torbjørn Vatnaland som har skrevet bok om den såkalte Jukleødsaken på Gaustad sykehus, gir oss her et sammendrag av en av den vanskeligste saker for sykehuset gjennom tidene. Anleggsarbeideren Arnold Juklerød ble i 1971 tvangsinnlagt på sykehuset etter at han i lenere tid hadde plaget sin kone og omgivelsen med religiøs forkynnelse og dels trusler. Utløsende årsak var nedleggelse av Holtane grendeskole. Han fikke ved innlegeglsen diagnosen paranoia querulans, en diagnose han aldri ville akseptere som riktig.. Etterhvert ble han et stort problem for sykehuset fordi han nektet å la seg utskrive før diagnosen var slettet. Han interfererte også med behandling av andre pasienter. Politi ble innvolver for å få ham ut av sykehuset. Han kjørte rettsaker i tre instanser både om skolesaken som han vant, og for å få omstøtt sin diagnosen som han tapte. Han bodde i en periode i telt utenfor sykehuset.

Sykehus

Gaustad sykehus

Stikkord

paranoia querulans., psykose, tvangsinnleggelse, tvangsmedisinerng, grendeskole, rettsaker, juklerødsaken, Nils Retterstøl, Arnold Juklerød, Ørnulv Ødegaard