Hormonlaboratoriet, Aker sykehus 1959-2009

Tittel

Hormonlaboratoriet, Aker sykehus 1959-2009

Video

Forteller

Per Medbøe Thorsby

Omtalte personer

Wenche Skeid, Peter Hemersbeck, Peter, Medbøe Thorsby, Levi Cushing, Terje Sand, Kjetil Motzfelt, Johan Herman Vogt, Asbjørn Aakvog, Roar Nissen Meyer, Nils Norman, Peter A. Torjesen, Egil Haug

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Avdelingsoverlege Peter Medbøe Thorsby skisserer 50 års utviklingshistorie for Hormonlaboratoriet på Aker sykehus fra 1959 til 2009 med noe forlengelse til opptaket ble gjort i 2014. Historie starter med et brev fra Johan Herman Vogt på lutten av 1950-tallet til Oslo kommune. Han var bekymret for at men ikke hadde tilgjengelige laboratorieresurser til hormonanalyser. Det ført til at hormonlaboratoriet ble etablert med Nils Norman som den første leder. Senere har det utviklet seg til at man på opptakstidspunktet gjør mer enn 100 forskjellige hormonanalyset. I forbindelse med vinterolympiaden i 1964 ble det også etablert som dopinglaboratorium. Siden har aktivitet ekspandert raskt med blant annet eget forskningslaboratorium for sukkersyke. Tid: 19 minutter

Sykehus

Aker sykehus

Stikkord

Gasskromatografi, HCG, PTH, ketosteroider i urin, immunoassay, internasjonal standard, endokrinologi, molekylær endokrinologi, doktorgrader, dopinglaboratorium, utbygning, akreditering, diabetes, sukkersyke, stoffskifte, benskjørhet, osteoporose, peroperativ PTH, Wenche Skeid, Peter Hemersbeck, Peter, Medbøe Thorsby, Levi Cushing, Terje Sand, Kjetil Motzfelt, Johan Herman Vogt, Asbjørn Akvog, Roar Nissen Meyer, Nils Norman, Peter A. Torjesen, Egil Haug