Terror i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011

Tittel

Terror i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011

Video

Forteller

Christine Gaarder

År opptak

2016

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Avdelingsleder Christina Gaarder forteller om hvordan traumesenteret på Ullevål sykehus fungerte fredag 22. juli 2011 da terroristen Anders Behring Breivik slo til først i Regjerinskvartalet og på Utøya i Buskerud. Selve hendelse skjedde litt før 1530, sykehuset fikk varsel cirka 1545. Gaarder beskriver både organisering og hvordan mottaket fungerte. Allerede etter 19 minutter kom 7 kritisk skade inn i mottaket som hadde tre behandlingsplasser. Men det var da allerede tømt for andre pasienter. Men personalet strømmet slik at det oppstod ingen flaskehalser til tross for at det i løpet av kvelden kom inn i alt 21 kritisk skadde, 19 av dem krevde øyeblikkelig kirurgi samme kveld. Kun en døde og var pga hodeskade erklært død allerede ved ankomst til akuttmottaket. Gaarder beskriver det videre arbeidet med pasientene i dagene etter hvor 26 pasienter ble operert tilsammen 131 ganger. Tid: 29 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

traumemottak, treaumeteam, triage, dual command, logistikk, Utøya, Regjeringskvartalet, terror, multidisipliært team, Anders Behring Breivik