Rikets hospital: Et øyeblikksbilde fra gamle Rikshospitalet i Pilestredet 1998/99, det siste året det var i drift

Tittel

Rikets hospital: Et øyeblikksbilde fra gamle Rikshospitalet i Pilestredet 1998/99, det siste året det var i drift

Video

Forteller

Stein A. Evensen, manus og regi

Omtalte personer

Unni Lund, Per E. Børdahl, Kristian Brandt, Siv Taran Skaret, Ragnar Wold, Anstein Bergan, Ole Fyrand, Stein A. Evensen, Audun Flatmark, Marit Masdal, Hilde Hauge, Jarl Å. Jacobsen, Robert Innes

År opptak

1998-1999

Fotograf

Sveinung Lilleheier, Foto og videotjenesten RH/UiO

Beskrivelse

Filmen er et forsøk på dokumentasjon på noe som var, et seriøst, men uhøytidelig forsøk på å fange noe av det gamle Rikshospitalets ånd før gravemaskinene skulle stede det til hvile på begynnelsen av 2000-tallet. Opptakene, som beskriver arbeidsmiljøet og bygningene, er gjort i løpet av 1998 og 1999. Sykehuset blir beskrevet som småkongenes rike med et hus for hver spesialitet. Tid: 37 minutter

Sykehus

Rikshospitalet

Stikkord

Gamle Rikshospitalet, Rikshospitalet, arbeidsmiljø, bygningshistorie, Kvinneklinikken, Øyeavdelingen, patologibygningen, kirurgibygget, lungeavdelingen, barneklinikken, Kaptein Wilhelmsens institutt for mikrobiologiske undersøkelser