Fra radiuminstitutt til komplett kreftsykehus- J.V. Johannesens tid som direktør 1983-2005

Tittel

Fra radiuminstitutt til komplett kreftsykehus- J.V. Johannesens tid som direktør 1983-2005

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Jan Vincents Johannesen

Omtalte personer

Rolf Seljelid, Reidar Eker, Karl Evang, Tove Strand

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

En fortelling de 23 årene Jan Vincents Johannessen var direktør på Radiumhospitalet. Han beskriver sin karriere og ideer om å utvikle sykehuskultur og budsjettdisiplin. Han forteller også om etableringen av nytt forskningsbygg og Montebellosenteret som en arena for å gi psykososial støtte til kreftpasienter. Tid: 29,4 minutter

Sykehus

Radiumhospitalet

Stikkord

patologi, Montebellosenteret, administrasjon, budsjett,Rolf Seljelid, Reidar Eker, Karl Evang, Tove Strand