Film 3 - Fra radiuminstitutt til komplett kreftsykehus - Årene 2006-2015. Hvor går veien videre?

Tittel

Film 3 - Fra radiuminstitutt til komplett kreftsykehus - Årene 2006-2015. Hvor går veien videre?

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Jan Vincents Johannesen

Omtalte personer

Åge Danielsen, Jan Vincents Johannessen, Bjørn Erikstein, Bente Mikkelsen

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Prosessen ved sammenslåing av Radiumhospitalet med Rikshospitalet i 2005. Radiumhospitalets legaters historie og betydning for utviklingen av sykehuset. Internasjonalt klinisk- og forskningssamarbeid. Etablering av nytt forskningsbygg. Innovasjonsmiljøet Oslo Cancer Cluster. Visjonene om et nytt klinikkbygg. Tid: 36 minutter

Sykehus

Radiumhospitalet

Stikkord

Radiumhospitalet, Rikshospitalet, forskningsbygg, Radiumhospitalets legater, Åge Danielsen, Jan Vincents Johannessen, Bjørn Erikstein, Bente Mikkelsen