Allmenn- og distriktslegenes virke fra 1800-tallet: Legepraksis som familiebedrift

Tittel

Allmenn- og distriktslegenes virke fra 1800-tallet: Legepraksis som familiebedrift

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Ole Didrik Lærum

Omtalte personer

Ole Didrik Lærum den eldre, Ole Didrik Lærum, Birger Lærum

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

En fortelling om fem generasjoner leger i Lærumfamilen. De første tre var distriktslege. Fjerde generasjon Ole Didrik forteller om sin oldefar, bestefar og fars distriktslegegjerning. Blant annet om kirurgi i hjemmene som keisersnitt og øyeoperasjoner (stærsnitt) og strevsomme reiser. Både kone og barn tok del i arbeidet. Tid: 37,58 minutter

Sykehus

Dr Lærums medisinske museum

Stikkord

Ole Didrik Lærum, legekonene, distriktlegehistorie, Ole Didrik Lærum den eldre, Birger Lærum, Rolf Kåresen