Introduksjon av Dr. Lærums medisinske samlinger

Tittel

Introduksjon av Dr. Lærums medisinske samlinger

Video

Intervjuer

Ingen

Forteller

Ole Dirdrik Lærum

Omtalte personer

Ingen

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

En beskrivelse av museets beliggenhet og innhold. Det har vært distriktslegebolig på Voss for to generasjoner i familien Lærum og er nå samtidig bolig og museum drevet av tredje generasjon

Sykehus

Dr Lærums medisinske museum

Stikkord

Dr Lærums medisinsk museum, distriktslegebolig, Voss, Ole Didrik Lærum