Lungelegen og tuberkulosen på 1900-tallet, vist gjennom arbeidet til Birger Lærum jr

Tittel

Lungelegen og tuberkulosen på 1900-tallet, vist gjennom arbeidet til Birger Lærum jr

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Ole Didrik Lærum

Omtalte personer

Birger Lærum jr.

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Fortelling om distriktslegens liv fra skyssgutt på 1930 tallet for sin far distriktslegen på Voss til han døde på 1980-tallet. Han var bosatt og jobbet i samme hus som sin far og det meste av utsyr disse to har brukt er ivaretatt og er grunnlaget for dagens museum. Tredjegerasjon Lærum forteller i dette opptaket om forfedrenes liv og virke fra slutten av 1800-tallet til 1980. Briger Lærum arbeidet mye med tuberkulose og tuberkuloseforebygging. Tid: 9 minutter

Sykehus

Dr Lærums medisinske museum

Stikkord

Birger Lærum jr, Ole Didrik Lærum, distriktslege, tuberkulose