Legepraksis på landet på midten av 1900-tallet

Tittel

Legepraksis på landet på midten av 1900-tallet

Video

Intervjuer

Ingen

Forteller

Ole Didrik Lærum

Omtalte personer

Birger Lærum, Guro Lærum

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

En fortelling om distriktlegepraksis på Voss på midten av 1900-tallet. Den gang reiste lege til pasienten, ikke omvendt som dag. Legekonens rolle og betydning. Andre verdenskrigs påvirkning av legepraksisen

Sykehus

Dr Lærums medisinske museum

Stikkord

distriktslegene, 2.verdenskrig, legekoner, legepasient forhold, Birger Lærum, Guro Lærum, Ole Didrik Lærum