Lungelegen og tuberkulosen på 1900-tallet, vist gjennom arbeidet til Birger Lærum jr

Tittel

Lungelegen og tuberkulosen på 1900-tallet, vist gjennom arbeidet til Birger Lærum jr

Video

Intervjuer

Ingen

Forteller

Ole Didrik Lærum

Omtalte personer

Birger Lærum jr

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

En fortelling om hvordan distriktlegene jobbet i Vossdistriktet på 1930-tallet, gjennom andre verdenskrig og inn i etterkrigstiden. Kasustikker fra legepraksisen fortalt av hans sønn Ole Didrik Lærum Tid: 9 minutter

Sykehus

Dr Lærums medisinske museum

Stikkord

Birger Lærum jr, Ole Didrik Lærum, distriktslege, tuberkulose, andre verdenskrig