Fødselstengenes historie. Keisersnitt

Tittel

Fødselstengenes historie. Keisersnitt

Video

https://vimeo.com/

Intervjuer

Ole Didrik Lærum

Forteller

Per Børdahl

Omtalte personer

Chamberlainfamilien, Casper Gabriel Kielland, James Young Simpson, Frans Faye, Magnus Andreas Thulstrup

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Gynekolog og fødselshjelper Per Børdal forteller i samtale med museumsbestyrer og patolog Ole Didrik Lærum om fødselstengenes historie og overgang mot mer bruk av keisersnitt. De går gjennom de forskjellige tengene og hvordan de ble brukt. Instrumentene finnes i samlingen i «Dr Lærums medisinske samlinger på Voss». Filmen er 20 minutter lang

Sykehus

Dr Lærums medisinske samlinger på Voss

Stikkord

Simpsons tang, Kiellands tang, Chamberlainfamilien, Engelske tenger, Franske tenger. Keisersnitt, Chamberlainfamilien, Casper Gabriel Kielland, James Young Simpson, Frans Faye, Magnus Andreas Thulstrup, Ole Didrik Lærum, Per Børdal