Kirurgiens utvikling fra Napoleonskrigene til tidlig på 1900-tallet

Tittel

Kirurgiens utvikling fra Napoleonskrigene til tidlig på 1900-tallet

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Ole Dirdrik Lærum

Omtalte personer

Keiser Napoleon, Dominique Jean Larrey

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Fortelling om kirurgien under keiser Napoleons kriger og hans mest kjente kirurg Larrey. Utvikling av transport i felt og utstyrskister for feltkirurger og skipsleger. Demonstrasjon v forskjellig typer instrumenter. Tid: 25,32

Sykehus

Dr Lærums medisinske museum

Stikkord

Keiser Napoleon, Dominique Jean Larrey. Amputasjoner. Kirurgiske instrumenter, Ole Didrik Lærum, Rolf Kåresen