Komplikasjonen til fødsler i tidligere tider

Tittel

Komplikasjonen til fødsler i tidligere tider

Video

Intervjuer

Ole Didrik Lærum

Forteller

Per Børdahl

Omtalte personer

Ignaz Semmelweiss, Frans Faye, Joseph Lister, Kristian Brand

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Gynekolog og fødselshjelper Per Børdal forteller i samtale med museumsbestyrer og patolog Ole Didrik Lærum om de komplikasjonen som oppstod etter fødsler. Det dreide seg først og fremst om infeksjoner, barselfeber og blødninger, men også blodpropp fulgte de lange sengeleiene som ble forordnet. De går gjennom utviklingen av først antiseptiske og så aseptiske teknikker. De snakker også om bakteriologiens plass. De viser oss instrumenter som ble brukt. De finnes i samlingen i «Dr Lærums medisinske samlinger på Voss». Filmen er 20 minutter lang.

Sykehus

Dr Lærums medisinske samlinger på Voss

Stikkord

Blødning, infeksjon, barselfeber, miasmer, aseptikk, antiseptikk, blodpropp, bakteriologi, fenol, karbol, Ignaz Semmelweiss, Frans Faye, Joseph Lister, Kristian Brand, Ole Didrik Lærum, Per Børdal