Legen og apotekeren – et tett samarbeid

Tittel

Legen og apotekeren – et tett samarbeid

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Ole Didrik Lærum

Omtalte personer

Ingen

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Fortelling om samarbeid mellom distriktslegene og apotekeren. Om hvordan de førte sine resepter i en farmakope. Historien om dr Lærums hostesafter

Sykehus

Dr Lærums medisinske samling

Stikkord

Farmakope, apotek, apoteker, dr Lærums hostesafter, syrupus pectoralis, Ole Didrik Lærum