Legeutstyr, venterom og litteratur

Tittel

Legeutstyr, venterom og litteratur

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Ole Didrik Lærum

Omtalte personer

Birger Lærum, Ole Didrik Lærum den eldre

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Distriktslegens legekontor med spyttebakk og undersøkelsesbenk. Fortelling om hvordan distriktslegene holdt seg oppdatert i faget. Tid: 4,29 minutter

Sykehus

Dr Lærums medisinske museum

Stikkord

legekontor, Birger Lærum, Ole Didrik Lærum, medisinsk utstyr, Olde Didrik Lærum den eldre, Rolf Kåresen