Om jordmødrenes historie. Utstyr som ble brukt til å undersøke skjeden ved fødsler og sykdom

Tittel

Om jordmødrenes historie. Utstyr som ble brukt til å undersøke skjeden ved fødsler og sykdom

Video

Intervjuer

Ole Didrik Lærum

Forteller

Per Børdahl

Omtalte personer

Gottfred Eriksen, Magnus Andreas Thulstrup

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Gynekolog og fødselshjelper Per Børdal forteller i samtale med museumsbestyrer og patolog Ole Didrik Lærum om jordmorutdanningen i Norge fra dens spede fødsel i cirka 1750. Videre om distriktsjordmødrenes kår og det utstyret de brukte. Særlig omtales spekler som ble brukt til å undersøke skjeden ved fødsler og sykdom. Filmen er 11 minutter lang

Sykehus

Dr Lærums medisinske samlinger på Voss

Stikkord

Jordmor, jordmorutdannelse, spekler, fødselstenger, Gottfred Eriksen, Magnus Andreas Thulstrup, Per Børdal, Ole Didrik Lærum