Kjøretøy og framkomstmidler i legepraksis på landet, - et stort mangfold.

Tittel

Kjøretøy og framkomstmidler i legepraksis på landet, - et stort mangfold.

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Ole Didrik Lærum

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

I store legedistrikt var skyss og skyssmiddel viktig. Denne filmen er en fortelling om hvordan distriktslegene kom seg fram fra slutten av 1800-tallet til etter siste verdenskrig. Dvs overgang fra hesteskyss til motorisert fremkomst. Dramatiske episoder fra skyssen blir gjenfortalt. Forskjellige kjøretøy er bevart i muset og blir vist frem i denne filmen. Tid: 23 minutter

Sykehus

Dr Lærums medisinske museum

Stikkord

Hestekjerre, kusk, biler, fangskinn, Ole Didrik Lærum, Rolf Kåresen