Rolf Kåresen forteller om ledelse på Ullevål sykehus 1975-2010

Tittel

Rolf Kåresen forteller om ledelse på Ullevål sykehus 1975-2010

Video

Intervjuer

Alf Bøhler

Forteller

Rolf Kåresen

Omtalte personer

Rolf Kåresen, Ola Metliås, Jan Erik Tveiten, Hans Dahl, Jan Stadaas, Paul Linnestad, Erik Nordmann, Karl Arne Johannessen, Ingard Pettersen, Helge Kjersem, Gro Balas, Tove Strand, Else Marit Larsen, Maj-Len Sundin, Gudrun Grindaker

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Rolf Kåresen forteller om sin karriere ved Ullevål sykehus som medlem av legerådet, sjeflege og direktør. Videre om utvikling av sykehusledelsen, utbygging av sykehuset med barnesenter, kreft og isolasjonssenter, sykehotell og parkeringshus samt problemer med budsjett og samarbeid med overordnete nivåer i Oslo. Tid: 26:01 minutter

Sykehus

Ullevål museum

Stikkord

Sykehusledelse, sjeflege, sykehusdirektør, sjefsykepleier, todelt enhetlig ledelse, pasienthotell, parkeringshus, barnesenter, kreft- og isolasjons-senter, kvinnesenter, urologi, Rolf Kåresen, Ola Metliås, Jan Erik Tveiten, Hans Dahl, Jan Stadaas, Paul Linnestad, Erik Nordmann, Karl Arne Johannessen, Ingard Pettersen, Helge Kjersem, Gro Balas, Tove Strand, Else Marit Larsen, Maj-Len Sundin, Gudrun Grindaker