Om Erik Enger

Tittel

Om Erik Enger

Video

Intervjuer

Paul Linnestad

Forteller

Erik Enger

Omtalte personer

Erik Enger, Einar Blegen

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Erik Enger forteller om sin karriere hvor han tidlig ble interessert i nyresykdommer og jobbet på Ullevål fra 1956 til pensjonsalder. Tid: 1:41minutter

Sykehus

Ullevål museum

Stikkord

Nyresykdommer, Erik Enger, Einar Blegen