Om Erik Enger og Nyretransplantasjon

Tittel

Om Erik Enger og Nyretransplantasjon

Video

Intervjuer

Paul Linnestad

Forteller

Erik Enger

Omtalte personer

Erik Enger, Ole Jacob Malm, Erik Thorsby, Richard Wilson

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Erik Enger forteller om da nyretranplantasjon først ble startet i Norge på Ullevål sykehus først med familiedonor og senere med nekronyrer. Tid: 2:21 minutter

Sykehus

Ullevål museum

Stikkord

Nyresykdommer, nyretransplantasjon, vevstyping, dialyse, Erik Enger, Ole Jacob Malm, Erik Thorsby, Richard Wilson