Om Erik Enger og Kiil nyre

Tittel

Om Erik Enger og Kiil nyre

Video

Intervjuer

Paul Linnestad

Forteller

Erik Enger

Omtalte personer

Erik Enger, Fredrik Kiil, Bjørn Amundsen

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Beskrivelse av innhold: Erik Enger forteller om utvikling av Kiil nyren som var en stor forbedring av tidligere kunstige nyrer og ble utbredt over store del av verden. Den ble laget i samarbeid med tekniker Bjørn Amundsen og var mer effektiv og enklere å bruke. Tid 6:21 minutter

Sykehus

Ullevål museum

Stikkord

Nyresykdommer, Dialyse, Kunstig nyre, Erik Enger, Fredrik Kiil, Bjørn Amundsen