Om Erik Enger og Akutt nyresvikt

Tittel

Om Erik Enger og Akutt nyresvikt

Beskrivelse

Erik Enger forteller om behandling av akutt nyresvikt og forgiftninger med dialyse blant annet ved metanolforgiftning blant annet i Sarpsborg og Kristiansand. Tid: 4:00 minutter

Fotograf

Kåre Eide

Video

Intervjuer

Paul Linnestad

Forteller

Erik Enger

Omtalte personer

Erik Enger

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Erik Enger forteller om behandling av akutt nyresvikt og forgiftninger med dialyse blant annet ved metanolforgiftning blant annet i Sarpsborg og Kristiansand. Tid: 4:00 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

Nyresykdommer, akutt nyresvikt, dialyse, behandling ved forgiftninger, metanolforgiftning, Erik Enger