Om Erik Enger og Peritoneal dialyse

Tittel

Om Erik Enger og Peritoneal dialyse

Video

Intervjuer

Paul Linnestad

Forteller

Erik Enger

Omtalte personer

Erik Enger

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Erik Enger forteller om peritoneal dialyse som ble tatt i bruk før hemodialyse og fortsatt brukes. Har den fordel at pasienten kan utføre dialysen hjemme selv. Tid: 2:59 minutter

Sykehus

Ullevål sykehus

Stikkord

Nyresykdommer, peritoneal dialyse, hemodialyse, peritonitt, hjemmebehandling, Erik Enger