Dagligliv Gaustad sykehus på 1950-tallet

Tittel

Dagligliv Gaustad sykehus på 1950-tallet

Video

Intervjuer

Ingvild Ørnhøy

Forteller

Asbjørn Vigdal

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Tidligere psykiatrisk sykepleier Asbjørn Vigdal forteller om dagliglivet på Gaustad sykehus på 1950 tallet og endringeen som fulgte at man fikk psykose dempende medikamenter (Hibanil). Gjerdet rundt sykehuset ble fjernet og pasienten fikk gå ut. Tid: 18:10 minutter

Sykehus

Gaustad

Stikkord

Gaustad sykehus, psykiatrisk sykepleie, psykosedempende medikamenter