Dramatiske fødsler i tidligere tider. Innføringen av narkose i fødselshjelpen

Tittel

Dramatiske fødsler i tidligere tider. Innføringen av narkose i fødselshjelpen

Video

Intervjuer

Ole Didrik Lærum

Forteller

Per Børdal

År opptak

2018

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Gynekolog og fødselshjelper Per Børdal forteller i samtale med museumsbestyrer og patolog Ole Didrik Lærum hvordan man før det tyvende århundre løste problemet når barnet ikke ville komme ut på naturlig måte. De viser frem instrumenter om har vært brukt til å dele opp fosteret og kroker og tenger til å trekke det ut. Instrumentene finnes i samlingen i «Dr Lærums medisinske samlinger på Voss». Filmen er vel 11 minutter lang.

Sykehus

Dr Lærums medisinske samlinger på Voss

Stikkord

Kompliserte fødsler. Oppdeling av foster. Jordmor utdanning. Fødselsinstrumenter