Føden på Aker sykehus

Tittel

Føden på Aker sykehus

Video

Forteller

Gunhild Sofie Kjeldaas Skybø

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Fortelleren var jordmor på Aker sykehus fra 1992 til 2004 da den ble lagt ned og flyttet til Ullevål sykehus. I 1998 ble det opprettet en ABC klinikk, dvs en enhet for fødsler i basseng uten bruk av medikamentell smertestilling. Skybø viser frem noe av det utstyret som ble brukt og forteller litt om rutinen på avdelingen på begynnelsen av 2000 tallet. Lengde: 5,3 minutter

Sykehus

Aker sykehus

Stikkord

Aker sykehus, Fødsler, jordmor, abc-klinikk, Gunhild Sofie Kjeldaas Skybø