: Kjøkkenet på Aker sykehus – Ferskt brød

Tittel

: Kjøkkenet på Aker sykehus – Ferskt brød

Video

Intervjuer

Solveig Fretland

Forteller

Karin Lyngstad

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Kjøkkensjef Karin Lyngstad forteller om hvordan de organiserte seg for å kunne servere frk smørbrød til pasientene hver morgn Varighet: 1,4 minutter

Sykehus

Aker sykehus

Stikkord

Aker sykehus, Kjøkken, ferskt brød