Kjøkkenet på Aker sykehus – Kjøkkensjef Liv Reinertsen

Tittel

Kjøkkenet på Aker sykehus – Kjøkkensjef Liv Reinertsen

Video

Intervjuer

Solveig Freteland

Forteller

Karin Lystad

Omtalte personer

Liv Reietsen

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Kjøkkensjef Karin Lyngstad forteller om sin forgjenger som kjøkkensjef frøken Liv Reiertsen og hennes lederstil: Streng, men stort sett rettferdig

Sykehus

Aker sykehus

Stikkord

Aker sykehus, kjøkken