Kjøkkenet på Aker sykehus - Ombygging

Tittel

Kjøkkenet på Aker sykehus - Ombygging

Video

Intervjuer

Solveig Fretland

Forteller

Karin Lyngstad

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Kjøkkensjef Karin Lyngstad forteller om ombygging kjøkkenet på sykehuset på 1990 tallet og de endringene det førte til i arbeidsrutinene. Varighet: 3,5 minutter

Sykehus

Aker sykehus

Stikkord

Aker sykehus, kjøkken, ombygging, arbeidsrutiner, Karin Lyngstad